Herken je jezelf in Henk?

Vraag hier uw demo aan!

Objecten

Documenten

Locaties

Inventarisatiestablet GebouwAssistent

Algemeen

Met GebouwAssistent wordt het beheren van vastgoed eenvoudig. Het biedt uiteen lopende mogelijkheden om per object inventarisaties, documenten, actiepunten en meldingen toe te voegen. Zo wordt de documentatie per object in één oogopslag duidelijk. Hierdoor krijg je sneller en duidelijker inzicht in de risico’s en de maatregelen die genomen moeten/kunnen worden in het door jou te beheren vastgoed. Ook het delen van gebouwgebonden informatie met collega’s, partners en/of externe partijen is eenvoudig want GebouwAssistent is een webbased applicatie.

Asbestinventarisatie

Asbest

Maak gebruik van de interactieve mogelijkheden via zowel de mobiele- als de desktop-applicatie, om asbestgerelateerde rapportages en documenten te beheren. Deel recente informatie over de objecten en houd je collega’s op de hoogte van de laatste inspecties, inventarisaties en saneringen. Maak je asbest-informatie inzichtelijk en compleet binnen de organisatie en voor partners.

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Krijg inzicht in de brandrisico’s en bijbehorende maatregelen van je objecten. Verbeter de brandpreventie door accurate informatie binnen de organisatie te delen over brandveiligheidsvoorzieningen, blusmiddelen en vluchtplannen. Met het overzichtelijke en complete beheer van de brandveiligheidstekeningen in GebouwAssistent is in één oogopslag duidelijk waar de tekortkomingen van het object zich bevinden. Zo kun je direct actiepunten toekennen om de tekortkomingen te verhelpen!

Energie

Energie

Het Energie-onderdeel van GebouwAssistent geeft je de mogelijkheid per object EPA-formulieren toe te voegen en de energielabels van de objecten gemakkelijk te beheren. Verzamel op één plek informatie over de isolatie-status van de gevels, vloeren en daken van de objecten, zodat je makkelijk uitspraken kunt doen over de energiestatus.

Vraag eenvrijblijvende
demo aan!

Meldt je geheel vrijblijvend aan, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om een demo op locatie af te spreken. Na deze demo volgt een proefperiode van drie weken om GebouwAssistent te testen en gebruiken.